Podmínky členství

Výhody členství v České ženské lobby:

 •  Jsme síť 30 proženských organizací
 •  Podporujeme akce jednotlivých členských organizací
 • Spolupracujeme s Radou vlády pro rovnost žen a mužů
 • Spolupracujeme s MPSV
 • Spolupracujeme s médii
 • Propojujeme neziskovou, akademickou a byznys sféru v oblasti genderové rovnosti
 • Komentujeme, připomínkujeme či spoluvytváříme legislativní návrhy
 • Lobbujeme nejen za ženská práva
 • Otevíráme veřejnou diskuzi na palčivá témata týkající se žen

Podmínky pro vstup do České ženské lobby:

 • Jste proženská organizace?
 • Shodujete se na stanoviscích a postojích České ženské lobby?

Potřebujete jen:

 •  Souhlas členských organizací
 • Platit roční poplatky (řádné členství 1 700,- /ročně; přidružené členství 1 000,- /ročně)
 • Účastnit se Valných hromad (2x ročně)

Kdo může být členskou organizací: 

Členství řádné – právnické osoby, organizace s vlastním IČO

Přidružené členství – sdružení bez právní subjektivity